Χώροι επαγγελματικής δραστηριότητας και φορείς επιστημονικής εργασίας και απασχόλησης